Angyalok és démonok / Angels and demons

Hibás videó link

Alkotó: Czibi Andrea és a Hűvösvölgyi Filmcsoport
Kategória: 2
Hossza: 5:40
Elkészülés éve: 2014

A Lélek-ről nem tud dönteni az Angyalok és a Démonok Tanácsa, ezért a Misztikus Tanács elé kerül.

The Angelic and Demonic Council can not decide about the Soul, therefore he gose in fron of the Mistical Council.